laat je dromen voor je werken

Home

Het voordeel van een leven vol omwegen is zowel de kleurrijkheid ervan alsook de diepte-inzichten die je opdoet. Fouten maken is inherent aan het mens-zijn, per slot van rekening vallen spaanders waar gehakt wordt.

Niet iedereen krijgt in alles de juiste aanmoediging mee vanuit zijn of haar jeugd. Om dan toch de eigen weg te vinden en die te durven bewandelen vereist moed en een bepaalde gekkigheid, heldenmoed op je eigen manier. Overtollige bagage mag je achterlaten, om vervolgens te ontdekken wat ten diepste bij je past.  


Methodes:

DreamsWork werkt volgens drie (binnenkort vier) methodes:


·         Flow

Flow is een inmiddels bekend begrip, waarbij we zoiets verstaan als: lekker bezig zijn, goed in je vel zitten. Mihaly Csikszentmihalyi, een Amerikaans/Hongaars psycholoog, heeft onderzoek gedaan naar het geluksmoment. Dit ontstaat wanneer we tijd en ruimte uit het oog verliezen, en volledig opgaan in hetgeen we doen. Onze concentratie en doelgerichtheid zijn dan op hun grootst, en gevoelens als angst krijgen geen ruimte. Vaak wisten we als kind al waar we door gefascineerd waren. Het is zaak deze fascinatie na te leven en de flow te ervaren.

         

·         Present Child®

De Present Child® methodiek stelt dat gedrag, zoals geuit door kinderen, als het ware een cadeau aan de ouders is. Aangezien het kind niet de juiste woorden heeft (ook wanneer het ouder is) om uit te drukken wat er dwars zit, uit het zich in gedrag. Dit gedrag kan vertaald worden middels deze methodiek van Janita Venema, en offreert inzichten voor zowel ouder als kind om te helen en te groeien. Ouders komen hiervoor alleen naar de praktijk en hoeven hun kinderen niet mee te brengen. Het geuite gedrag kan variëren van incontinentieproblemen, slaapproblemen en huilen of brutaliteit tot kwalen en problemen op school –en meer.

   

·         Analytische psychologie (i.o.)

Ons eigen gedrag is ons soms vreemd. Dit kan zich uiten in destructieve uitlatingen of neigingen richting anderen of onszelf, of in dromen die zich niet licht laten verklaren maar ons wel raken. Ieder mens wil zich, diep van binnen, ontplooien naar eigen ‘ontwerp’. Vaak kon of kan dit niet, waardoor scheefgroei heeft plaatsgevonden tot nu toe. In een psychoanalyse onderzoekt de analyticus mét de cliënt naar aanwijzingen richting de zogenaamde individuatie, ofwel, in Jungs woorden: te worden wie je eigenlijk bent.

   

·         Familieopstellingen (binnenkort)

Onze familie vormt een systeem, dat invloed heeft op wie, wat en hoe we zijn. Onbewust nemen wij rollen over die anderen laten liggen, in de vorm van plichtsbesef of schuldgevoelens. Zaken als geldproblemen, het verkeerde werk of de verkeerde relatie en zelfs ziektes kunnen het gevolg zijn. De energie die van anderen uitgaat (vaak van de ouders) biedt nou eenmaal niet altijd een opbouwende kracht. We kunnen deze energieën ombuigen door het familiesysteem op te stellen en op gevoel en weten aan te geven hoe het wél werkzaam is. Met deze methode volgens Bert Hellinger helen soms al generaties doorwerkende wonden in zeer korte tijd. Ze offreert vrijheid in denken, voelen en handelen.

     

Voor meer informatie:

Mihaly Csikszentmihalyi in een TED-talk over Flow.: https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow?language=nl#t-16639

Present Child website: https://presentchild.com/kindertolk-vinden/nederland/gelderland/473618-amjar-schobbers

De definitie van individuatie volgens Jung: https://nl.wikipedia.org/wiki/Individuatie

Familieopstellingen:  https://www.youtube.com/watch?v=FT2NXz0jw1E