laat je dromen voor je werken

Home


Al waarvan we kunnen dromen, kan waar worden, is misschien al eens waar geweest. 

De vraag is alleen: tot hoever reikt ons voorstellingsvermogen? 

Wanneer we onze dromen verstaan, komen we sneller bij onze kern: doen wat we graag doen en vredig samenleven met onze geliefden.

Soms gunnen we onszelf het dromen niet. 

Maar de held(-in) komt er uiteindelijk wel.

De droom belooft ons een mooie levensreis, m uiteindelijk de bron van de jeugd, onze ware liefde of een nieuw koninkrijk te ontdekken.

Dreams Work  

 


Methodes:

DreamsWork werkt volgens vier methodes:


·        Flow

Flow is een inmiddels bekend begrip, waarbij we zoiets verstaan als: lekker bezig zijn, goed in je vel zitten. Mihaly Csikszentmihalyi, een Amerikaans/Hongaars psycholoog, heeft onderzoek gedaan naar het geluksmoment. Dit ontstaat wanneer we tijd en ruimte uit het oog verliezen, en volledig opgaan in hetgeen we doen. Onze concentratie en doelgerichtheid zijn dan op hun grootst, en gevoelens als angst krijgen geen ruimte. Vaak wisten we als kind al waar we door gefascineerd waren. Het is zaak deze fascinatie na te leven en de flow te ervaren.

         

·        Present Child

De Present Child® methodiek stelt dat gedrag, zoals geuit door kinderen, als het ware een cadeau aan de ouders is. Aangezien het kind niet de juiste woorden heeft (ook wanneer het ouder is) om uit te drukken wat er dwars zit, uit het zich anderszins. Slaapproblematiek, brutaliteit, incontinentie of veel huilen (bijvoorbeeld) kan vertaald worden middels deze methodiek. De vertaling offreert inzichten voor zowel ouder als kind om te helen en te groeien. Ouders komen hiervoor alleen naar de praktijk en hoeven hun kinderen niet mee te brengen. 

   

·        Analytische psychologie 

Ons eigen gedrag is ons soms vreemd. Dit kan zich uiten in destructieve uitlatingen of neigingen richting anderen of onszelf, of in dromen die zich niet licht laten verklaren maar ons wel raken. Ieder mens wil zich, diep van binnen, ontplooien naar eigen ‘ontwerp’. Vaak kon of kan dit niet, waardoor scheefgroei heeft plaatsgevonden tot nu toe. In een psychoanalyse onderzoekt de analyticus mét de cliënt naar aanwijzingen richting de zogenaamde individuatie, ofwel, in Jungs woorden: te worden wie je eigenlijk bent.

   

·        Familieopstellingen 

Onze familie vormt een systeem, dat invloed heeft op wie, wat en hoe we zijn. Onbewust nemen wij rollen over die anderen laten liggen, in de vorm van plichtsbesef of schuldgevoelens. Zaken als geldproblemen, het verkeerde werk of de verkeerde relatie en zelfs ziektes kunnen het gevolg zijn. De energie die van anderen uitgaat (vaak van de ouders) biedt nou eenmaal niet altijd een opbouwende kracht. We kunnen deze energieën ombuigen door het familiesysteem op te stellen en aan te geven hoe het wél werkzaam is. Met deze methode volgens Bert Hellinger helen soms al generaties doorwerkende wonden in zeer korte tijd. Ze offreert vrijheid in denken, voelen en handelen.

    

Voor meer informatie:

Mihaly Csikszentmihalyi in een TED-talk over Flow.: https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow?language=nl#t-16639

Present Child website: https://presentchild.com/kindertolk-vinden/nederland/gelderland/473618-amjar-schobbers

De definitie van individuatie volgens Jung: https://nl.wikipedia.org/wiki/Individuatie

Familieopstellingen:  https://www.youtube.com/watch?v=FT2NXz0jw1E