Dreams Work
 Birgit Amjar is afgestudeerd Kindertolk en heeft Symbolische Psychologie volgens Jung gestudeerd. Bovendien heeft ze een minor gedaan in Flow volgens Csikszentmihalyi en een cursus Familieopstellingen gevolgd. 

Ze werkt met mensen van verschillende achtergronden: jongeren, studenten, docenten, ouders, singles en paren, ondernemers, werknemers en managers. Ook geeft ze lezingen en workshops aan bedrijven, waaronder scholen en buitenschoolse opvang.

In haar jonge jaren heeft ze Culturele Antropologie en Communicatiewetenschappen gestudeerd. Ze kwam terecht in de journalistiek en het onderwijs. Geschreven heeft ze voor kranten als Trouw, Katholiek Nieuwsblad en NRC, en voor bladen als Esquire, Zens, Viva, House Vision, etc. Als docent heeft ze op veel verschillende scholen gewerkt en voor bedrijven zakelijke cursussen verzorgd.

Birgit Amjar spreekt en schrijft verscheidene talen vloeiend, onder andere dankzij haar meertalige opvoeding. Taal is altijd een fascinatie gebleven, in de breedste zin van het woord: de mens drukt zich uit in al wat hij doet, zij het in gesproken of geschreven taal, in lichaamstaal of bijvoorbeeld via kunstuitingen. Dit zegt veel over diegene, en kan handreikingen bieden aan een mens om te helen en meer zichzelf te worden.

De reden zich om te scholen tot psychotherapeut:

‘De mens wordt vaak geleefd door zijn omgeving, zijn plichten en zijn emoties. Hierdoor kan een onbehagen ontstaan of een zware burn-out, ziekte of zelfs een scheiding. 

Weerstand is dan nog onbewust en in plaats van volmondig Ja zeggen, blijft het bij een mopperend of zelfs agressief Nee. Zolang we ons buiten onszelf richten, zal aan de situatie weinig veranderen –hooguit komen er andere poppetjes op een andere locatie, maar het probleem blijft bestaan.

Wie de moed heeft naar binnen te kijken en zijn eigen natuur te erkennen, zal versteld staan van het effect daarvan op de buitenwereld. Het is een geschenk aan jezelf, of dat nou als mens of als bedrijf is, te ervaren de wind eindelijk (weer) in de rug te hebben.’