Dreams Work
 

Praktische informatie en contact

DreamsWork

Hellouwlaan 21

4006 XH Tiel

06-42716208

KvK-nr.: 70489432 

Dreams Work is aangesloten bij het CAT en voldoet daarmee aan de WKKGZ. Zie hiervoor https://catcollectief.nl/.   

Voor eventuele klachten kun je als cliënt terecht bij het GAT, de geschillencommissie voor CAT-therapeuten. Zie hiervoor https://gatgeschillen.nl/

 

 

Dreams Work werkt volgens de AVG. Zie hieronder.


Privacy verklaring Dreams Work

Dreams Work stelt alles in het werk om je privacy te waarborgen en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent ook dat Dreams Work voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder krijg je een overzicht van wat Dreams Work noodzakelijkerwijs verzamelt, hoe Dreams Work gegevens bewaart en voor hoe lang. Op deze manier ben je op de hoogte van wat er met je persoonsgegevens gebeurt, en laat Dreams Work zien je rechten te kennen en te respecteren. Wanneer je een nadere toelichting wenst of nog vragen hebt, kun je te allen tijde terecht via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.

1 – Algemeen

 • De persoonsgegevens die Dreams Work van je verzamelt zijn in overeenstemming met het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. In paragraaf 2 staat een overzicht van de doelen en de bijbehorende gegevens die Dreams Work bijhoudt.
 • Het verwerken en bijhouden van de persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor het omschreven doel.
 • Dreams Work verwerkt alleen gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven.
 • Dreams Work verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, met uitzondering van die gevallen waarbij de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor het aangegeven doel, of wanneer dit van rechtswege gevraagd wordt. In zulke gevallen is de verstrekking met waarborgen omgeven. Zie paragraaf 5.
 • Dreams Work heeft alle verplichte maatregelen genomen om de veiligheid van je gegevens te waarborgen, zowel op het technische als op het organisatorische vlak.
 • Dreams Work gebruikt geen cookies.
 • Indien nodig of door de wet vereist zal Dreams Work de privacyverklaring aanpassen of aanvullen. Op deze website zal steeds de geldende en actuele versie te zien zijn.

    

   2 – Waarvoor verzamelt Dreams Work gegevens

   • Voor het uitvoeren van een opdracht of het bijhouden van een therapeutische behandeling
   • Voor het bijhouden van de studentenadministratie
   • Voor het voeren van correspondentie omtrent een therapeutische behandeling, opdrachten, studentenadministratie, lesmateriaal
   • Voor algemene administratieve doeleinden zoals voorgeschreven door wet- en regelgeving, met name de belastingdienst.

      

     3 – Welke gegevens houdt Dreams Work bij

     3.1 Behandeling of opdracht:

     • Naam cliënt of organisatie en indien nodig ook naam contactpersoon
     • Adresgegevens: straat en huisnummer, postcode, plaats en land, en/of postbusnummer en postcode, plaats en land.
     • Telefoonnummer(s)
     • Emailadres(sen)
     • IBAN Bankrekeningnummer en tenaamstelling
     • In geval van een zakelijke overeenkomst of bestelling ook het BTW nummer indien van toepassing

       3.3 Studentenadministratie:

       • Naam
       • Geslacht (met het oog op de aanhef)
       • Adres en woonplaats indien nodig
       • Telefoonnummer(s)
       • Emailadres(sen)
       • IBAN Bankrekeningnummer en tenaamstelling
       • Inschrijfformulier
       • Presentielijst
       • Studentenvolgsysteem: Opleidingen, cursussen, modules en workshops waarop ingeschreven is
         • Betalingen: doel, bedrag(en) en datum(s), inclusief betalingsregelingen en aparte afspraken.
         • Reflectieverslagen indien van toepassing
         • Eventuele individueel gemaakte afspraken met cliënten of cursisten waarvoor een administratieve notitie noodzakelijk is voor het verdere verloop van de therapie of cursus

           3.4 Betalingen aan gastdocenten:

           • Naam
           • Adresgegevens: straat en huisnummer, postcode, plaats en land
           • Telefoonnummer(s)
           • Emailadres(sen)
           • IBAN Bankrekeningnummer en tenaamstelling
           • BSN nummer

             3.5 Minderjarigen

             Bij jongeren onder de zestien jaar worden alleen naam, geslacht en leeftijd opgenomen. De communicatie gaat in principe via de ouders. Alleen met schriftelijke toestemming van de ouders wordt direct contact opgenomen met de jongeren, en worden dus telefoonnummers en/of mailadressen opgenomen. 

             4 – Bewaartermijn
             Gegevens worden als volgt bewaard:

             • De wettelijke bewaartermijn voor de algemene en financiële administratie is zeven jaar. Cliënten- en studentengegevens dienen 15 jaar lang bewaard te blijven. 

                

               5 – Gegevens die aan derden verstrekt worden

               • Dreams Work verkoopt of verhandelt nooit gegevens.
               • Alleen in uitzonderingsgevallen – te denken valt aan een verzoek of bevel van de politie of de belastingdienst – zal Dreams Work door de wet gedwongen zijn om gegevens af te staan aan.

                 6 – Bescherming van je gegevens binnen dit bedrijf

                 • Alle data worden bijgehouden zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
                 • Degene die de data invoert en beheert staat onder een geheimhoudingsplicht. 
                 • Dreams Work maakt regelmatig een back-up van de data om deze in geval van een computerstoring of -crash te gebruiken om de bestanden te vervangen. Ook deze back-up is beveiligd met de laatste software en met een gebruikersnaam en wachtwoord.

                   7 – Je rechten

                   • Je hebt er te allen tijde recht op om te weten met welke gegevens je bij Dreams Work geregistreerd staat, en deze gegevens indien nodig in te zien, door Dreams Work te laten rectificeren of te laten verwijderen.
                   • Je hebt het recht om alle door jou aan Dreams Work verstrekte gegevens te laten overdragen, hetzij aan jezelf, hetzij aan een door jou aangewezen derde partij. Dreams Work zal alleen die gegevens blijven bewaren waartoe het wettelijk verplicht is.
                   • In alle gevallen waarin inzage of wijziging wordt verlangd, vraagt Dreams Work je om je te legitimeren; dit om er zeker van te zijn dat ik met de juiste persoon te maken heb. Pas na legitimatie kan Dreams Work je verzoek(en) inwilligen.

                     8 – Als dingen niet naar wens gaan

                     Mocht je een klacht hebben over beheer en verwerking van je persoonsgegevens, dan hoor ik dat graag om het zo snel mogelijk te kunnen oplossen. Mocht mijn inspanning voor jou niet naar tevredenheid zijn, wat ik zeer zouden betreuren, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het toezichthoudende orgaan op het gebied van de bescherming van je privacy.

                     Dreams Work privacyverklaring versie 2 augustus 2018