Dreams Work
 

Birgit Amjar is afgestudeerd Kindertolk en heeft Symbolische Psychologie gestudeerd. Bovendien heeft ze tijdens haar opleiding tot docent een minor gedaan in Flow en nog een cursus Familieopstellingen gevolgd. 

Ze werkt met mensen van verschillende achtergronden: jongeren, studenten, docenten, ouders, singles en paren, kunstenaars, ondernemers, werknemers en managers. Ook geeft ze lezingen en workshops aan bedrijven, waaronder scholen en buitenschoolse opvang.

In haar jonge jaren heeft ze Culturele Antropologie en Communicatiewetenschappen gestudeerd. Ze kwam terecht in de journalistiek en het onderwijs. Geschreven heeft ze voor kranten als Trouw, Katholiek Nieuwsblad en NRC, en voor bladen als Esquire, Zens, Viva, House Vision, etc. Als docent en assessor heeft ze op veel verschillende scholen gewerkt en voor bedrijven zakelijke cursussen verzorgd.

Birgit Amjar spreekt en schrijft verscheidene talen vloeiend, onder andere dankzij haar meertalige opvoeding. Taal is altijd een fascinatie gebleven, in de breedste zin van het woord: de mens drukt zich uit in al wat hij doet, zij het in gesproken of geschreven taal, in lichaamstaal of bijvoorbeeld via kunstuitingen. Dit zegt veel over diegene, en kan handreikingen bieden aan een mens om te helen en meer zichzelf te worden.

De reden zich om te scholen tot therapeut:

De mens wordt vaak geleefd door zijn angsten, verlangens en plichten. Hierdoor kan een burn-out ontstaan, ziekte of bijvoorbeeld een scheiding. 

Zolang we ons buiten onszelf richten, zal aan de situatie weinig veranderen.

Wie de moed heeft naar binnen te kijken en zijn eigen natuur te (v)erkennen, zal versteld staan van het effect daarvan op de buitenwereld. 

Het is een geschenk aan onszelf te ervaren de wind eindelijk (weer) in de rug te hebben.’ -B. Amjar