Dreams Work
 

Birgit Amjar is afgestudeerd Kindertolk en heeft Symbolische Psychologie gestudeerd. Bovendien heeft ze tijdens haar opleiding tot docent een minor gedaan in Flow en nog een cursus Familieopstellingen gevolgd. 

Ze werkt met mensen van verschillende achtergronden: jongeren, studenten, docenten, ouders, singles en paren, kunstenaars, ondernemers en werknemers. Ook geeft ze lezingen en workshops aan bedrijven, waaronder scholen en buitenschoolse opvang.

In haar jonge jaren heeft ze Culturele Antropologie en Communicatiewetenschappen gestudeerd. Ze kwam terecht in de journalistiek en het onderwijs. Geschreven heeft ze voor kranten als Trouw, Katholiek Nieuwsblad en NRC, en voor bladen als Esquire, Zens, Viva, House Vision, etc. Als docent en assessor heeft ze op veel verschillende scholen gewerkt en voor bedrijven zakelijke cursussen verzorgd.

Birgit Amjar spreekt en schrijft verscheidene talen vloeiend, onder andere dankzij haar meertalige opvoeding. Taal is altijd een fascinatie gebleven, in de breedste zin van het woord: de mens drukt zich uit in al wat hij doet, in gesproken of geschreven taal, lichaamstaal of bijvoorbeeld via kunstuitingen. Dit zegt veel over diegene, en kan handreikingen bieden aan een mens om te helen en meer zichzelf te worden.

De reden zich om te scholen tot therapeut:

'Het leven heeft hoogte- en dieptepunten. Hebben we het goed, dan mogen we genieten, bij verlies rouwen we. Toch, deze twee raken soms verstrikt: we hebben het goed, maar we zijn niet gelukkig. Of we kunnen de rouw niet aan en verliezen ons in feestvieren. 

Beide situaties zorgen ervoor dat we verwijderd raken van onszelf. En dit heeft invloed op ons gemoed, ons functioneren, inkomen, relaties thuis en op het werk, op onze kinderen. Het kan er zelfs voor zorgen dat we telkens dezelfde soort gebeurtenissen doormaken, waarbij we machteloos en alleen lijken te staan. 

Stoppen we onaangename zaken onder het tapijt, of zijn we bereid het om te draaien en het knopenpatroon ervan te bezien? 

Hoeveel troost en gemoedsrust er in weten en accepteren zit, en hoeveel begraven schatten er dan bovenkomen -en mogelijk zelfs een prins of prinses- is aan ons om te ontdekken.'  -B. Amjar

 

Geen data

Je hebt nog niks gepost