Dreams Work
 

Tarieven

Analytische therapie

Een eerste kennismaking is gratis. Daarna is elk consult van één uur € 80,-. Een deel van de kosten kan vergoed worden. Neem hiervoor contact op met Dreams Work en met je zorgverzekeraar.

Relatietherapie

Een eerste kennismaking is gratis. Daarna is elk consult van één uur € 120,-. Relatietherapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Kindertolken/Present Child Methode

In principe zijn drie bijeenkomsten van ongeveer één uur genoeg. In dit cluster wordt zowel het verhaal/de klacht opgenomen, vertaald alsook teruggegeven. De totaalprijs bedraagt € 180,-. Een deel van de kosten kan vergoed worden. Neem hiervoor contact op met Dreams Work en met je zorgverzekeraar.

Bijles

Een eerste kennismaking is gratis. Daarna is elke bijles van één uur € 40,-. Hiervoor krijg je één op één les, gericht op je te behalen doelen. Het aantal lessen wordt tevoren afgesproken.

De les wordt in principe afgenomen bij Dreams Work. Boeken, roosters en doelstellingen van school worden door de afnemer van de bijles zelf verzorgd. Dit geldt ook voor schrijfmateriaal en devices. 

Taalles*

Een eerste kennismaking is gratis. Daarna is elke taalles van één uur € 80,- voor een particulier. Het aantal lessen wordt tevoren afgesproken, evenals het te behalen doel.

De les wordt in principe afgenomen bij Dreams Work. Tevens is de prijs exclusief de aanschaf van boeken en mogelijk andere materialen.

Gastles*

Een gastles van één uur of lesuur kost € 80,- per uur.

De prijs is exclusief reisgeld (0,19 ct/km). Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 20. Overstijgt het aantal deelnemers dit aantal, dan zoeken we in overleg een oplossing. De les wordt op locatie gegeven. Het lesmateriaal wordt door Dreams Work verzorgd.

Taalcursus*

Elke taalcursus (van 2 tot 8 deelnemers) kost € 160,- per uur voor particulieren (in totaal). Het aantal lessen wordt tevoren afgesproken, evenals het te behalen doel. Zijn er meer deelnemers, dan graag in overleg.

De leslocatie wordt tevoren in overleg besproken. Eventuele kosten hiervan zijn voor de deelnemers. De prijs is verder exclusief reisgeld van de trainer (0,19 ct/km). Tevens is de prijs exclusief de aanschaf van boeken en mogelijk andere materialen.

Een taalcursus voor bedrijven (van 1 tot 8 deelnemers) kost € 200,- per uur. Het aantal lessen wordt tevoren afgesproken, evenals het te behalen doel. Zijn er meer deelnemers, dan graag in overleg.

De leslocatie wordt tevoren in overleg besproken. Eventuele kosten hiervan zijn voor de afnemer. De prijs is verder exclusief reisgeld van de trainer (0,39 ct/km). Tevens is de prijs exclusief de aanschaf van boeken en mogelijk andere materialen.

Workshops (zie Bedrijfstrainingen) *

Een workshop van twee uur bedraagt € 450,-. Hierin wordt zowel theorie aangereikt alsook in de praktijk geoefend.

Een workshop van drie uur bedraagt € 650,-. Hierin wordt zowel theorie aangereikt alsook in de praktijk geoefend. Voorbeelden uit het dagelijks (werkend) leven worden uitgelegd.

Een workshop van vier uur bedraagt € 800,-. Hierin wordt veel theorie aangereikt (het volledige stappenplan) alsook in de praktijk geoefend. Voorbeelden uit het dagelijks (werkend) leven worden uitgelegd. Onderlinge relaties worden belicht alsook de te integreren houding ten opzichte van anderen (collega’s, leerlingen, etc.) of te volbrengen taken.

Een workshop van zes uur bedraagt € 1350,-. Hierin wordt veel theorie aangereikt (het volledige stappenplan van verscheidene theorieën) alsook in de praktijk geoefend. Voorbeelden uit het dagelijks (werkend) leven worden uitgelegd. Onderlinge relaties worden belicht alsook de te integreren houding ten opzichte van anderen (collega’s, leerlingen, etc.) of te volbrengen taken. Er wordt diep ingegaan op manieren om verhoudingen dan wel te behalen doelen vlot te trekken middels andere theoretische insteken. Een combinatie van twee workshops is mogelijk. Minimaal een uur pauze.

Een workshop van acht uur bedraagt. € 1650,-. Dit is alleen mogelijk bij combinaties (bijvoorbeeld Kindertolken en Tekeningen duiden). Minimaal een uur pauze.

De prijzen zijn exclusief reisgeld (0,19 ct/km). Mogelijk bijkomende kosten (bijvoorbeeld een extra trainer) worden in overleg met opdrachtgever afgesproken. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 20 (tenzij anders aangegeven). Overstijgt het aantal deelnemers dit aantal, dan zoeken we in overleg een oplossing. De workshop wordt op locatie van de opdrachtgever gegeven, tenzij anders overeengekomen. Materialen worden verzorgd door Dreams Work.

Bedrijfstrainingen (zie Taalcursus) *

Een taalcursus voor bedrijven kost € 200,- per uur. Het aantal lessen wordt tevoren afgesproken, evenals het aantal deelnemers en het te behalen doel.

Het bedrag is exclusief de aanschaf van boeken en mogelijk andere materialen. Deze bestellen gebeurt in overleg en met inachtneming van uw wensen.

Alle andere bedrijfstrainingen volgen de kosten van de Workshops.

De trainingen worden op locatie gegeven.

Bemiddeling

Een bemiddeling voor bedrijven kost € 250,- per uur. Er zullen verschillende bijeenkomsten zijn. In overleg gaat de bemiddeling alleen groepsgewijs of ook middels individuele gesprekken. Doel van de bemiddeling wordt tevoren vastgelegd. Een rapportage achteraf is mogelijk.

De prijs is exclusief reisgeld (0.19 ct/km) en mogelijk bijkomende kosten (in overleg). Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. Overstijgt het aantal deelnemers dit aantal, dan zoeken we in overleg een oplossing. De bemiddeling vindt plaats op locatie.

Lezingen

Een lezing kost € 250,- per uur. Het onderwerp is door de opdrachtgever te bepalen.

De prijs is exclusief reisgeld (0,19 ct/km) en mogelijk bijkomende kosten (in overleg). Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 20. Overstijgt het aantal deelnemers dit aantal, dan zoeken we in overleg een oplossing. De lezing wordt op locatie van de opdrachtgever gegeven, tenzij anders overeengekomen.

Belangrijk:

Facturen worden graag binnen twee weken betaald.

Bij cursussen en overeengekomen aantallen lessen, wordt betaald binnen twee weken na tekening van het contract, maar in elk geval vóór aanvang van de eerste les (zie het contract voor annuleringsvoorwaarden).

Bij Kindertolken wordt graag betaald vóór de tweede bijeenkomst.

Indien je afzegt binnen 24 uur van de afspraak, betaal je de volledige kosten van de afspraak volgens het overeengekomen tarief. Ik moet dit doen in verband met een strakke planning. Voor scholen en bedrijven geldt hiervoor een week (vijf werkdagen). 

Overeengekomen doelen worden ten volle nagestreefd maar bieden geen garanties.

Dreams Work kan een ‘Bewijs van Deelname’ verschaffen, maar verzorgt geen diploma’s of licenties.

Dreams Work is (per binnenkort) geregistreerd als instelling bij het CRKBO. Dit betekent dat de taallessen, workshops en bedrijfstrainingen die vallen onder het Kort Beroeps Onderwijs vrijgesteld zijn van BTW.